Østre Frihedsvej

Velkommen til vores hjemmeside. Vejlauget tager sig af vedligeholdelse af vejen, dog er det Jersie Grundejerforening, som står for snerydning.

 

Hermed status for vejen - den årlige afgift opkræves af vores kasser og er på 600 kroner årligt excl. snerydning som betales over vandregningen:

 

  • 2013 Strategi for ny vejbelægning vedtaget af generalforsamlingen.

Denne strategi følges stadig til dato.

 

  • 2013 Ekspert udtrykker at vi tidligst skal have ny belægning i 2018.

 

  • 2014 Nye lamper installeret på vejen uden omkostninger for beboerne (ud over det årlige bidrag).

 

  • 2015 Nyt vejskilt etableret uden omkostninger for beboerne

 

  • 2015 Vi har allerede opsparet til næste belægning, jf. tilbud og opsparing.

 

 

Vedligeholdelse af vejen er ikke kun en opgave for vejlauget. Den enkelte beboer har også en opgave i at sørge for at perlestenene er nogenlunde fri for græs og ukrudt samt at man ikke permanent parkerer sin bil på vejen. Vi støtter storskralds ordningen, men haveaffald og storskrald skal så vidt det er muligt først stilles ud aftenen før afhentning.

 

Mener man at man mangler perlesten, så skal man give bestyrelsen besked, som vil bestille for alle beboere.

 

Således er det en opgave for alle beboere at sørge for at vejen ser pæn og præsentabel ud.